“อลงกรณ์” เปิดมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 ด้านอนุรักษ์และพัฒนาดิน

“อลงกรณ์” เปิดมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 ด้านอนุรักษ์และพัฒนาดิน
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านกระทรวงเกษตรฯ ประกาศพร้อมยึดแนวทางพระราชดำริเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรดินภาคเกษตรทั่วประเทศสู่ความยั่งยืน
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ซึ่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้ศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดินและเปิดอบรมวิชาแผ่นดินกว่า 30 วิชาแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานฟรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายอลงกรณ์ กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้านการจัดการดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้จัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 นี้ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริ และพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแก่สาธารณชน
ทั้งนี้ เป็นที่ทราบตลอดระยะ 70 ปีที่พระองค์ครองราชย์ ทรงเป็นนักพัฒนาและมีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ ตลอดจนพระราชกรณียกิจอันหลากหลายด้านการพัฒนาดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งผลให้การพัฒนาดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมและดินที่มีปัญหาดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรไทยและวงวิชาการปฐพีวิทยาของประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯพร้อมขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม โดยร่วมศึกษาวิจัยเพื่อฟื้นฟู บูรณะ พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำตามแนวพระราชดำริอย่างเข้มแข็ง เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและน้ำของชาติเป็นรากฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต
ด้านนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงกิจกรรมเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย นิทรรศการของขวัญจากดิน จัดแสดงเส้นทางการเรียนรู้ตามสายธารน้ำที่หลั่งไหลจากภูเขาอันอุดมสมบูรณ์ผ่านแนวคิด ดินให้ชีวิต(รักษ์ดิน น้ำ ป่า รักทรัพยากรแห่งชีวิต) ดินให้อาหาร (สร้างดินอุดม อาหารดีสม ไร่ นา สวน) และดินให้วิถี (บูชาพระแม่ธรณี วิถี ประเพณี วัฒนธรรม) นิทรรศการพิเศษจากภาคีความร่วมมือ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ นิทรรศการหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ นิทรรศการดินของพ่อ
นอกจากนี้ ยังมีถ่ายทอดความรู้วิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 30 วิชา จากปราชญ์เกษตรทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมและนิทรรศการพิเศษบริเวณบ้านเรือนไทย 4 ภาค นำเสนอนิทรรศการดินดล ดลบันดาลชีวิต และกิจกรรมพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ร่วมเรียนรู้ อาทิ เปิดเข้าชมนิทรรศการทั้ง 5 พิพิธภัณฑ์ เพาะแจกแลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้ กิจกรรมภาพพิมพ์ ประคบทอง เกมงานวัดย้อนยุค การแสดงดนตรีจากน้องๆโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จ.บุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคนไทยพกถุงผ้ามา ชม ช้อป สินค้าเกษตร อาหารพื้นบ้าน คาว หวานกว่า 300 บูธ
พิเศษวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูปร่วมกัน เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พ่อแห่งแผ่นดินของคนไทย พร้อมชมการแสดงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด สืบทอดพลังแห่งความดีผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน พลังของปวงชนชาวไทย ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171,094-649-2333 www.wisdomking.or.th
บทความก่อนหน้านี้“ฮีโร่” พร้อมขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปิดบ้าน โชว์นวัตกรรมรีไซเคิลครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย
บทความถัดไป10 ส.ส.งูเห่าฝ่ายค้าน “เพื่อไทย-อนาคตใหม่-เศรษฐกิจใหม่” ยกมือโหวตนับองค์ประชุม