“ฮีโร่” พร้อมขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปิดบ้าน โชว์นวัตกรรมรีไซเคิลครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

“ฮีโร่” พร้อมขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เปิดบ้าน โชว์นวัตกรรมรีไซเคิลครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล  (ตรงกลาง) รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดต่างประเทศ บริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เผยโฉมโรงงานคิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ (King Energy & Waste Solutions หรือ KEWS) ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมรีไซเคิลจากการนำพลาสติกที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม (Postindustrial Recycle) ไปจนถึงพลาสติกครัวเรือนที่อยู่ในบ่อขยะมาหมุนเวียนใช้ (Landfill Recycling Innovation) จนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพที่สามารถนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล (หรือที่เรียกว่า Upcycling Plastic Waste) ได้อย่างครบวงจร ตอกย้ำจุดยืนผู้นำนวัตกรรมรีไซเคิลเพื่อช่วยลดขยะในสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.คุณเตชินท์ ยิ้มกอบกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2.คุณนิยุดา ศรีสุตา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

3.คุณปณชัย สาวนะชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการพาณิชย์ในประเทศและCLMV

4. คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดต่างประเทศ

5. คุณอภิญญา นาควิเชตร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

6. คุณก้องยศ ใบแย้ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

7.คุณเศรษฐการ ปภาคีรี ผู้จัดการทั่วไป

บทความก่อนหน้านี้อุตตม ชี้รบ.จัดเก็บรายได้เดือนต.ค.เกินเป้าถึง6.9 พันล. หวังต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า ยันโครงการพักหนี้ไม่เสียวินัยการเงินการคลัง
บทความถัดไป“อลงกรณ์” เปิดมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 ด้านอนุรักษ์และพัฒนาดิน