ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ๒ ราย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากตกน้ำตกได้รับบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอและไขประสาท

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ๒ ราย ได้แก่ นายเอกภณ จินดาสุวรรณ เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากตกน้ำตกได้รับบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอและไขประสาท ปัจจุบันเป็นลูกจ้างของร้านซิงเกอร์หอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ ๔,๒๖๗.๕๐ บาท และนายศรัญญู เรือนคำ เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทำให้ขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง ปัจจุบันเป็นลูกจ้างของบริษัทโตโยต้าเชียงราย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ ๔,๙๙๙.๕๐ บาท ณ บ้านเลขที่ ๒๐๑ หมู่ ๒ บ้านร่องเสือเต้น ซอย ๕ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

บทความก่อนหน้านี้“หม่อมเต่า” สั่งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ.มหาสารคาม
บทความถัดไปมวลชนพม่าให้กำลังใจ “ซูจี” เตรียมขึ้นศาลไอซีซีคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญา