“หม่อมเต่า” สั่งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ.มหาสารคาม

จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถเช่าเหมาทัวร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ. มหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกันตน 2 ราย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยสั่งกำชับให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตนได้สั่งให้นางสาวเนาวรัตน์ โอนนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลโดยด่วน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือญาติของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตเป็นการด่วน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกันตนที่เสียชีวิตมีดังนี้
1. นางสาวกุลจิรา กระจ่างจิตร ทำงานที่บริษัท บอดี้จูน (สีลม) จำกัด ทายาทมีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้
-ค่าทำศพ จำนวน 40,000.00 บาท
-เงินสงเคราะห์กรณีตาย จำนวน 64,800.00 บาท
-เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 58,257.50 บาท (ยังไม่รวมดอกผล)
รวมทั้งสิ้น จำนวน 163,057.50 บาท
2. นายทอง เงียบพลกรัง ทำงานที่สมภพ-อัมพุชคลินิก ทายาทมีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้
-ค่าทำศพ จำนวน 40,000.00 บาท
-เงินสงเคราะห์กรณีตาย จำนวน 90,000.00 บาท
-เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 56,528.00 บาท (ยังไม่รวมดอกผล)
รวมทั้งสิ้น จำนวน 186,528.41 บาท
อย่างไรก็ตาม หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมต้องดูแลทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จ. มหาสารคามได้ประสานทายาทของผู้เสียชีวิต เพื่อให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กตู่” เย้ย กลุ่มจัดกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” บอก “วิ่งให้ทันแล้วกัน” ด้าน “บิ๊กป้อม” จับตาผิด พ.ร.บ.ชุมนุมหรือไม่
บทความถัดไปที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ๒ ราย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากตกน้ำตกได้รับบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอและไขประสาท