พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ ประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสังคมฯและสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ ทำบุญกฐินสามัคคีที่วัดคุณพุ่ม

วันสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พลเอกสิงหา เสาวภาพ
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ ประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสังคมฯและสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ พร้อมใจกันทำบุญกฐินสามัคคีที่วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดไป มีคณะศรัทธามาร่วมบุญกันอย่างล้นหลาม

บทความก่อนหน้านี้เทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ ร่วมส่งความสุขด้วยกระเช้าของขวัญจากชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คาดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท
บทความถัดไปคุยกับทูต ‘วาลเดอมาร์ ดูบันยอฟสกี้’ | โปแลนด์…แดนแห่งประวัติศาสตร์และโอกาสในการลงทุน