กรมการปกครองจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในงานกาชาด ประจำปี 2562

กรมการปกครองจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในงานกาชาด ประจำปี 2562
สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลอง ปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย
การจัดงานในปีนี้ กรมการปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้บริการของร้านกาชาด กรมการปกครอง ดังนี้
1. การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
2. การให้บริการจองชื่อ – สกุล
3. การให้บริการจดทะเบียนสมรส
4. การให้บริการตรวจสอบ คัด รับรองรายการทะเบียนสมรสและทะเบียนการหย่า
5. การให้บริการรับแจ้งการบริจาคอวัยวะ
6. การให้บริการรับแจ้งการทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง
7. การให้บริการคัดรับรองเอกสารทางการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ จัดประกวดร้านกาชาด สรรหากุลบุตร กุลธิดากาชาด การเสี่ยงโชคชิงรางวัล และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมและความบันเทิงได้ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. ตลอด 10 วัน 10 คืน รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

——————————————–

บทความก่อนหน้านี้“ของขวัญเพื่อชีวิต” ของขวัญแห่งการให้…จะไม่สูญเปล่า ท็อปส์ จับมือ ศิริราช ส่งความสุขยิ่งใหญ่สู่คนนับล้าน ทุกกระเช้าของขวัญมีส่วนร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
บทความถัดไปประยุทธ์ เหม่อมองฟ้า ก่อนพูดว่า “ขอรับทุกข์แทนคนกาญจนบุรี ลอยไปกับกระทง”