ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ. ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่, พ.อ.หญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย เลขาฯ และ เอกชัย บุญยืน ฝ่ายเทคนิค มอบป้าย”ร้านอาหารปลอดบุหรี่”ให้แก่ร้านสายลมบางปู

ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ. ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่, พ.อ.หญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย เลขาฯ และ เอกชัย บุญยืน ฝ่ายเทคนิค มอบป้าย”ร้านอาหารปลอดบุหรี่”ให้แก่ร้านสายลมบางปู จ. สมุทรปราการ มี มนัทยา นรินทร์สุขสันติ เป็นเจ้าของร้าน (เป็นร้านอาหารต้นแบบลดละขยะโฟม) ในโครงการร้านอาหารปลอดบุหรี่ โดยมี วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม

บทความก่อนหน้านี้หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
บทความถัดไป“ไบโอไทย” แฉ “สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย” ที่แท้คือบริษัทผลิต3สารพิษ