กระทรวงแรงงานมอบนโยบาย ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในส่วนของการจัดหาแรงงานและแนะแนวอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การให้ความคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในส่วนของการจัดหาแรงงานและแนะแนวอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การให้ความคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ และรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ ๓ จังหวัด กว่า ๓๗,๐๐๐ แห่ง แรงงาน กว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี

บทความก่อนหน้านี้กรมการปกครองประกาศผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
บทความถัดไป“ยูดี ทาวน์” จัดเต็มความฟิน ต้อนรับเทศกาลฮัลโลวีน