ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ผนึกกำลังร่วมกับ สภ.อุทัย จัดโครงการให้เด็กและเยาวชนใน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ปลอดบุหรี่100%

ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโดย ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ.ชมรม, พ.อ.หญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย เลขาฯ ,เอกชัย บุญยืน ฝ่ายเทคนิค ผนึกกำลังร่วมกับ สภ.อุทัย นำโดย ด.ต.สุรพล ศรีโคตร โครงการครูDARE, อัญชลี คงสุภาพ กำนัน ต.โพธิ์สาวหาญ ,อ.สุกัญญา พิพัฒน์สว่างโอฬาร จาก ร.ร.วัดพรานนก และ พระฐีติพงษ์ ฐานิสสโร พระเลขาฯวัดพรานนก จัดโครงการให้เด็กและเยาวชนใน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ปลอดบุหรี่100%

บทความก่อนหน้านี้เผย !! ผลสำรวจคนหางานพึงพอใจการให้บริการจัดหางานมากเกือบเต็มร้อย
บทความถัดไปคลังขึ้นบัญชีดำห้างบังคับซื้อ ‘ชิมช้อปใช้’ 1,000 บาท ให้สแกนเป๋าตังก่อนเลือกสินค้า-ชี้แลกเป็นตั๋วเงินสดก็ไม่ได้