อมรินทร์ และ ไทยเบฟเวอเรจ ลุยภาคอีสานและภาคเหนือ ส่งท้ายกิจกรรม SCHOOL ROADSHOW โครงการส่งความรู้สร้างความสุขปี 2 พัฒนาการเรียนรู้สู่อนาคต

ผ่านไปด้วยความอบอุ่นและแรงบันดาลใจรักการอ่านที่เต็มเปี่ยมกับโครงการส่งความรู้สร้างความสุขปี 2 โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการสานต่อโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุขปี 2” ซึ่งโครงการได้เดินสายจัดกิจกรรม School Roadshow ทั้ง 8 โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย

โดยล่าสุดปิดท้ายกิจกรรมกันที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านโดท่างาม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล จังหวัดแพร่ และโรงเรียนบ้านยาป่าแหน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเด็กๆ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีในบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและอบอุ่น
ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวถึง ความสำคัญของการอ่านว่า “โครงการส่งความรู้สร้างความสุขเป็นโครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้โรงเรียนจัดตั้งชมรมรักการอ่าน โดยให้จัดกิจกรรม “อ่านวันละ 15 นาที ” เริ่มจากโรงเรียนเป้าหมายขั้นต่ำ 50 โรงเรียน และขยายครอบคลุมทั่วประเทศ 77 จังหวัด ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยการนำชั้นวางหนังสือและสมุดบันทึกรักการอ่านไปมอบทางโรงเรียน พร้อมนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าไปให้นักเรียนได้ร่วมสนุก รวมถึงให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดให้มีการอ่านหนังสือ 15 นาทีทุกวัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการขยายโครงการเพื่อมอบโอกาสให้ผู้ที่สนใจสนับสนุนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนหนังสือให้กับเด็กๆและเยาวชนผ่านทางร้านนายอินทร์ ทุกสาขา เว็บไซต์ naiin.com และเว็บไซต์sandeeforgood.com ที่นอกจากทำโครงการส่งความรู้ สร้างความสุขนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ยังเป็นการสร้างประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับสังคมด้วย

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาว/หมอทรัพย์ สวนพลู/ ประจำวันที่ 4-10 ตุลาคม 2562
บทความถัดไปจดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 4-10 ตุลาคม 2562