พช. จับมือ กับมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่วิชาชีพ

พช. จับมือ กับมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่วิชาชีพ

20 ก.ย. 62 กรมการพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ในการเผยแพร่ความรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล และความช่วยเหลือด้านวิชาการ วิจัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างหน่วยงาน

ณ ห้องประชุมอนันต์ เจียมเจริญ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความก่อนหน้านี้วิถีแห่งกลยุทธ์ เหมยฉางซู/ เสถียร จันทิมาธร / เงื่อนงำ เฟยหลิว เหมิงจื้อ (10)
บทความถัดไปป.ป.ช. สั่งสอบพิเศษ! เครื่องรางของขลังแพงเว่อร์ หวั่นใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน