“พช.-มศว.” จับมือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่วิชาชีพ

วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอนันต์ เจียมเจริญ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรมการพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ในการเผยแพร่ความรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล และความช่วยเหลือด้านวิชาการ วิจัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างหน่วยงาน

บทความก่อนหน้านี้พปชร.อัด’หญิงหน่อย’อคติ ป้อง’บิ๊กตู่’ไม่ได้ต้องการให้ พท.มาต้อนรับ
บทความถัดไปบิ๊กตู่ ลั่นผมไม่หนี! พร้อมสู้ ท้าฝ่ายค้านอยากอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ทำไป เชื่อแจงได้