ทูตฯ เมียนมา หารือ‘หม่อมเต่า’กรณีปิดศูนย์เรียนรู้เด็กเมียนมา จ.ระนอง พร้อมขอลดค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อเป็นการชั่วคราว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการด้านแรงงาน ในประเด็นการปิดศูนย์การเรียนรู้เด็กเมียนมาที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 และขอให้พิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยื่นคำร้องขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป จากเดิม 1,900 บาท/ปี เป็น 500 บาท/2 ปี เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมโย มิยิน ตาน (H.E. U Myo Myint Than) เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยได้หารือในประเด็นการปิดศูนย์การเรียนรู้เด็กเมียนมาที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เนื่องจากตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย – เมียนมาจังหวัดระนอง พบว่า คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน 32 คน โดยถือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว จำนวน 31 คน และหนังสือเดินทาง 1 คน ทั้งหมดได้รับการตรวจลงตราถูกต้อง แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองได้ดำเนินคดีกับคนต่างด้าวทั้ง 32 คน โดยปรับเป็นเงินคนละ 5,000 บาท และส่งตัวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ดำเนินการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจ้างครูผู้สอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนชาวเมียนมาในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย – เมียนมา จังหวัดระนอง

เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยยังได้หารือกับ รมว.แรงงาน ในประเด็นการเสนอขอให้พิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยื่นคำร้องขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี จากเดิมที่กำหนดไว้ 1,900 บาท/ปี ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยขอให้ปรับลดลงเหลือ 500 บาท/2 ปี เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้รับทราบและจะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการและหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน พร้อมอธิบดีกรมการจัดหางาน เยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอล
บทความถัดไป“พิชัย”ห่วงข่าว ‘ธรรมนัส’ ยิ่งทำลายความเชื่อมั่นไทย-ทำเศรษฐกิจทรุด หลังสื่อทั่วโลกตีข่าว แนะ “บิ๊กตู่” ต้องรักษาภาพพจน์ของประเทศที่แทบไม่เหลือแล้ว