อบรมหลักสูตรสุขภาพ

อบรมหลักสูตรสุขภาพ

บ.บริการน้ำมันเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) BAFS จัดอบรมหลักสูตรสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 วันที่ 19-23 ส.ค.62 ที่เดอะฮอลล์ หลักสี่ โดยมีนุชนารถ-วินัย ศรีศีลศิริกุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อสุขภาพ ที่ผ่านมา

บทความก่อนหน้านี้พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผช.ผบ.ตร./ผอ.ศปสก.ตร.เป็นประธานประชุมกำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฏหมาย
บทความถัดไปที่ปรึกษา รมว.แรงงาน พร้อมอธิบดีกรมการจัดหางาน เยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอล