อธิบดีกรมหม่อนไหมได้รับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ จากการประกาศของคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ นับเป็นคนไทยคนที่ 5 ที่ได้รับรางวัลนี้

อธิบดีกรมหม่อนไหมได้รับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ จากการประกาศของคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ นับเป็นคนไทยคนที่ 5 ที่ได้รับรางวัลนี้
นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับ รางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการประกาศจากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ  (International Sericulture Comission: ISC) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562  โดยจะมีการมอบรางวัลนี้ในการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 25 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เป็นรางวัลที่คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517  เพื่อมอบให้กับบุคคลที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์และการตลาด โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลต่อวงการหม่อนไหมทั่วโลก ทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิตไหม การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดไปสู่การผลิตหม่อนไหมแผนใหม่ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในเชิงเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตหม่อนไหม โดยจะพิจารณาให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหม ทุกๆ 3 ปี และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลงานที่ได้มีการศึกษาพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหมไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
สำหรับประเทศไทย มีผู้ที่เคยได้รับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
– ปี 2533 นายสมโภช อัครพันธุ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ปี 2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
– ปี 2557 นางสุวรรณี คุ้นวงศ์  ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทจุลไหมไทย
– ปี 2559 คุนสุรินทร์ ศุภสวัสดิพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการ จิม ทอมป์สัน
– ปี 2562 นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
บทความก่อนหน้านี้จับตา รัฐบาล ใช้งบฉุกเฉินช่วยภัยแล้ง-น้ำท่วมสูงถึง 1.58 หมื่นล้านบาท
บทความถัดไปศูนย์ต้านข่าวปลอมจะไม่ยุ่ง! “พุทธิพงษ์” ชี้ปมสื่อออสซี่แฉ “ธรรมนัส” เจ้าตัวต้องมาแจ้งความเอง