สส.จัดแสดงผลงานนวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ก่อนเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม ปีที่ 13

สส.จัดแสดงผลงานนวัตกรรมจัดการขยะชุมชน

ก่อนเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม ปีที่ 13

วันนี้ ( 5 ก.ย. 2562) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic”โดยมีผลงานผ่านรอบคัดเลือก ทั้งสิ้น 45 ผลงาน มาร่วมจัดแสดงและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ณ บริเวณลานกิจกรรมโอโซน สแควร์ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กทม. เพื่อเฟ้นหา 16 ผลงาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 

นายรัชฎา สุริยกุ  อยุธยา อธบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่ง ปัจจุบัน คนไทยสร้างขยะ 27.8 ล้านตันต่อปี นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) กำจัดไอย่างถูกต้อง 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39)  และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) ยังกำจัดไม่ถูกต้อง กลายเป็น“ขยะสะสม” ซึ่งในจำนวนนี้ พบว่า เป็นขยะพลาสติกถึง 2 ล้านตัน และเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาขยะทะเล ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก ตลอดจนสามารถนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงหรือสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด ด้วยการใช้หลัก 3Rs กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ขึ้น และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 13  

ในปี 2562 นี้ ได้จัดประกวดผลงานนวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ภายใต้หัวข้อ ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic” โดยแบ่งผลงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทกระบวนการจัดการวิธีการขั้นตอน (Process)  2. ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้า (productและ 3. ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องเพิ่มมูลค่าในเชิงบวก สามารถลดปริมาณพลาสติกและโฟมที่จะนำไปกำจัดให้น้อยลงได้  ทั้งนี้ มีผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 113 ผลงาน โดยมีผลงานผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 45 ผลงาน ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งเป็นผลงานที่มาจากกลุ่มสถาบันการศึกษาจำนวน 27 ผลงาน กลุ่มครอบครัว 9 ผลงาน และกลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน อีก 9 ผลงาน โดยทั้งหมดได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ณ บริเวณลานกิจกรรมโอโซน สแควร์ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 16 ผลงาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.)  อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวส.) ครอบครัว/ชุมชน และ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ตลอดจน Popular Vote ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่า กว่า 5 แสนบาท อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

บทความก่อนหน้านี้กปภ. เร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุล
บทความถัดไปทาเคดา ร่วมกับองค์กรแพทย์และกลุ่มผู้ป่วยลงนามความร่วมมือเพื่อวิจัยและศึกษาโรคหายาก หวังพัฒนาการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น เพื่ออนาคตที่สดใสของคนไทย