ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.พิจิตร

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.พิจิตร

รมว.แรงงาน มอบหมายให้ ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์ และสิ่งของอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ ‘โพดุล’

วันนี้ (3 ก.ย.62) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน โดยมี นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ
ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณหน้าวัดมงคลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยที่ปรึกษา รมว.แรงงาน และคณะ ได้นำน้ำดื่ม 720 ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 500 ห่อ กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์ 150 ใบ ถุงยังชีพ 50 ชุด นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย ผู้ประกันตน

ทั้งนี้ จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในวันนี้ (3 ก.ย.62) พบว่า จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทับคล้อ วังทรายพูน สามง่าม สากเหล็ก บางมูลนาก ตะพานหิน วชิรบารมี โพธิ์ประทับช้าง และเมืองพิจิตร มีตำบลได้รับผลกระทบ 25 ตำบล 108 หมู่บ้าน 5,468 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 83,540 ไร่ สัตว์เลี้ยง 680 ตัว วัด/โรงเรียน 3 แห่ง มีผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำ 2 ราย ส่วนการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้เสียชีวิต ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น พบว่าผู้เสียชีวิตไม่เป็นผู้ประกันตนแต่อย่างใด เบื้องต้นจังหวัดพิจิตรให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ รายละ 25,000 บาท และได้ประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบ นอกจากนี้ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยเหลือในเบื้องต้น และหน่วยงานจังหวัด ทหาร ได้เข้าสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ในทุกพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ติดตามระดับน้ำของแม่น้ำ ติดตามสภาพอากาศ เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ กล่าวว่า รมว.แรงงาน ยังได้กำชับให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ประชาชนต้องการที่พักพิงให้พิจารณาพื้นที่หอพักของหน่วยงานเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และภายหลังน้ำลดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องมือด้านการเกษตร รวมถึงยานพาหนะ เพื่อจัดทีมช่างให้บริการซ่อมแซม และอบรมให้ความรู้อีกด้วย ทั้งนี้ สถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ‘โพดุล’ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความก่อนหน้านี้กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยทำงานในไต้หวัน ค่าจ้างกว่า 2.2 หมื่นบาท
บทความถัดไปถอดรหัสการจัดทัพสีกากี พล.ต.อ.-พล.ต.ต. 172 เก้าอี้ ใครมีดีใครชิงดำ