เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คว้ามาตรฐาน AWS โรงงานแห่งที่ 2 จ.สุราษฏร์ธานี ตอกย้ำผู้ผลิตน้ำดื่มเจ้าเดียวในประเทศไทยกับมาตรฐานการจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนระดับโลก

(จากซ้าย) นายบำเพ็ญ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเซียด, นาย สเตฟาโน มาเนนติ ผู้จัดการโรงงานน้ำดื่มเนสท์เล่ จ.สุราษฎร์ธานี, นาย นายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย), นาย ลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นางสาว อนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, นายสมพร ใจชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และ นายประเสริฐ อำไพเพชร ประธานชมรุมผู้สูงอายุ ต. ท่าโรงช้าง

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คว้ามาตรฐาน AWS โรงงานแห่งที่ 2 จ.สุราษฏร์ธานี

ตอกย้ำผู้ผลิตน้ำดื่มเจ้าเดียวในประเทศไทย

กับมาตรฐานการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนระดับโลก

นายลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อม นายสเตฟาโน มาเนนติ ผู้จัดการโรงงานน้ำดื่มเนสท์เล่ จ.สุราษฏร์ธานีและ นางสาวอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจากองค์กรพันธมิตรด้านการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำระดับโลก Alliance for Water Stewardship (AWS) จากนายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) โดยโรงงานผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นโรงงานแห่งที่ 2 ต่อจากโรงงานน้ำดื่มเนสท์เล่ ในพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการรับรองเมื่อปีที่ผ่านมา ส่งให้เนสท์เล่ขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกดังกล่าว โดยมีตัวแทนผู้นำชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงงานร่วมแสดงความยินดี

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
• คุณบำเพ็ญ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเซียด
• คุณสเตฟาโน มาเนนติ ผู้จัดการโรงงานน้ำดื่มเนสท์เล่ จ.สุราษฏร์ธานี
• คุณจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย)
• คุณลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ จำกัด (ไทย) จำกัด
• คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ บริษัท เนสท์เล่ จำกัด (ไทย) จำกัด
• คุณสมพร ใจชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
• คุณประเสริฐ อำไพเพชร ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.ท่าโรงช้าง

 

NESTLÉ PURE LIFE EARNS ITS 2ND AWS CERTIFICATION AND REMAINS THE ONLY COMPANY IN THAILAND TO BE CERTIFIED BY THIS WORLD-CLASS STANDARD

Mr. Luca Chioda, Business Executive Officer – Waters, Nestlé (Thai) Ltd.  Together with Mr. Stefano Manenti, Factory Manager-Surat Thani, Waters, Nestlé (Thai) Ltd. and Miss. Anongporn Manopichetwatana, Marketing Manager – Waters, Nestlé (Thai) Ltd. received the Alliance for Water Stewardship (AWS) certification, the world-class standard that recognizes good water resource stewardship practices, for the company’s factory in Surat Thani from Mr. Jirote Na Nakorn, Managing Director of SGS (Thailand) Limited. Last year, Nestlé Pure Life‘s factory in Ayutthaya was the first to be certified. This recent achievement marks Nestlé Pure Life as the only company in Thailand that certified by this prestigious institution. Joining the event community leaders who came to celebrate the factory’s latest achievement.

Names of People in the Photo (From Left to Right)

1.                   Mr.Mr.Bumpen Sakeaw                   The School Director of Wat Thung Siad School

2.                   Mr. Stefano Manenti                         Factory Manager-Surat Thani, Waters, Nestlé (Thai) Ltd.

3.                   Mr. Jirote Na Nakorn                        Managing Director of SGS (Thailand) Limited

4.                   Mr. Luca Chioda, Business               Executive Officer – Waters, Nestlé (Thai) Ltd.

5.                   Miss. Anongporn Manopichetwatana Marketing Manager – Waters, Nestlé (Thai) Ltd.

6.                   Mr. Somporn Jaichuen                     Village Head of Moo5, Tha Rong Chang Sub-district, Surat Thani

7.                   Mr. Prasert Ampaipetch                   President of Tha Rong Chang Sub-district Elderly Club

บทความก่อนหน้านี้เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คว้ามาตรฐาน AWS โรงงานแห่งที่ 2 จ.สุราษฏร์ธานี ตอกย้ำผู้ผลิตน้ำดื่มเจ้าเดียวในประเทศไทยกับมาตรฐานการจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนระดับโลก
บทความถัดไปเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คว้ามาตรฐาน AWS โรงงานแห่งที่ 2 จ.สุราษฏร์ธานี ตอกย้ำผู้ผลิตน้ำดื่มเจ้าเดียวในประเทศไทยกับมาตรฐานการจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนระดับโลก