อธิบดี สถ. เปิดกิจกรรม School Roadshow ในโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

อธิบดี สถ. เปิดกิจกรรม School Roadshow ในโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานงาน School Roadshow กิจกรรมใน โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมด้วย  นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการศึกษาท้องถิ่น  นางสาวนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 นายทองหนัก สิริมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันลัด ในฐานะหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายคุ้งบางกะเจ้า และ นายณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดป่าเกด จังหวัดสมุทรปราการ
นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมไปถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเด็กและเยาวชนอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ที่ได้จัดทำโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปีที่ 2” นี้ขึ้น ด้วยความร่วมมือกันของ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพครบวงจร ในฐานะผู้จัดทำโครงการ กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลัก ที่ส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ทั้งสิ้น 57 โรงเรียน พร้อมสมุดบันทึกรักการอ่าน  เพื่อให้เด็กๆ ได้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากสิ่งที่อ่านออกมาเป็นบันทึกของตัวเอง  รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากมาย หนึ่งในนั้น คือ กิจกรรม School Road Show ไปยังโรงเรียนต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับเด็กไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแบ่งกันอ่าน แบ่งกันเล่น แบ่งกันเล่า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยรักการอ่าน และเห็นประโยชน์ของการอ่านมากยิ่งขึ้น โดยกรมฯ มีความต้องการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมที่รักการอ่าน ต้องการให้เด็กไทย ได้อ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ 15 นาที
ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน และส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนทั้ง 11 โรงเรียนในคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ให้หันมารักการอ่าน และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้น ให้เด็ก ๆ ทุกคน ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และมีความสุขจากการอ่าน รวมถึงเกิดความรู้สึกอยากสนับสนุนการอ่านให้ผู้อื่น อันเป็นวิถีที่ยั่งยืนของการอ่านในสังคมไทย และยังได้ฝากถึงผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ช่วยสนับสนุนให้ทางโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไปด้วย
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
บทความก่อนหน้านี้อนุสรณ์ ติปยานนท์ : ภาพถ่ายของหญิงสาว
บทความถัดไป‘หลวงพี่น้ำฝน’พาโยมสร้างบุญใหญ่ ‘ยกช่อฟ้า-ขอขมากรรม’ น้อมนำบุญฤทธิ์ธูป-เทียนศักดิ์สิทธิ์ ‘บูชาเทวดาประจำวันเกิด’ จุดประกายจิตประเสริฐ ศรัทธาเหรียญสาลิกาเมตตา ผนวกซิมเบอร์มงคล แก้เคล็ดเสริมราศี ดีตลอดกาล