เที่ยวงานฟรี มีงานทำ ที่ “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

เที่ยวงานฟรี มีงานทำ ที่ “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” พบผู้ประกอบการกว่า 50 แห่ง ตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตรา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์” จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวภายหลังเปิดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพ และยังเพิ่มโอกาสในการหางานทำให้กับผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทั้งยังได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกันอีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานโดยตรงกับผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่นกว่า 50 แห่ง เช่น บจก.หัวหิน แอสเสท, โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ วานานาวา, โรงแรม วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรม ไฮแอทรีเจนซี่ หัวหิน, บจก.บุญถาวร เซรามิค, บมจ.แสนสิริ, บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น, บจก.เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท, บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นต้น มีตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 2,000 อัตรา เช่น วิศวกรไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ ผู้จัดการร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ช่างเทคนิค พนักงานบัญชี พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต เป็นต้น มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ 30 อาชีพ เช่น สร้อยข้อมือจากกระดุมและหัวซิป, ที่รัดสายหูฟังและกระเป๋าใส่หูฟัง, กำไลไม้สวนไหมพรม, ต่างหูไหมพรม, ที่รองแก้วจากเส้นฝ้าย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน การให้คำปรึกษาและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ การจัดทอล์คโชว์เคล็ดลับความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ขายของออนไลน์ทำรายได้หลักแสน เปิดโลกกว้างทางอาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0 บริการสินเชื่อและแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ บริการนวดเพื่อสุขภาพจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการตัดผมฟรีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

“งานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์” ในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ที่นำมาให้บริการ และทำความเข้าใจกับแนวทางการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตสืบไป” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ความรู้สึกของประชาชนต่อการเมืองหลังเลือกตั้งคือ “น่าเบื่อ”
บทความถัดไปก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.อุดรธานี