“อิมเมจิน” สร้างชื่อคว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน บนเวทีนวัตกรรมนานาชาติ

“อิมเมจิน” สร้างชื่อคว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน บนเวทีนวัตกรรมนานาชาติ

อิมเมจิน อินโนเวชั่น” สร้างชื่อบนเวทีนวัตกรรมระดับนานาชาติ โชว์ซอฟต์แวร์ชื่อว่า “IMAGINE” วิเคราะห์เทคโนโลยี ช่วยประเมินการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักประดิษฐ์ไปสู่ผู้ประกอบการ สามารถคว้า 3 รางวัลในงาน EUROINVENT 2019 ประเทศโรมาเนีย

เรียกว่าเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สำหรับงาน European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ที่จัดขึ้น ณ Palace of Culture เมือง IASI ประเทศโรมาเนีย นิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 600 ผลงาน จาก 40 ประเทศ โดยระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดย คุณสมรรถพล วิทวัสกุล ประธานบริหาร และ ดร.จาริกา มากคช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ บริษัท อิมเมจิน อินโนเวชั่น จำกัด ได้นำซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า “IMAGINE” เข้าร่วมประกวดผลงาน ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้วิเคราะห์ “ศักยภาพเชิงพาณิชย์” ของเทคโนโลยี และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน

โดยจำนวน 3 รางวัลทั้งหมด ได้แก่ 1.เหรียญทองพิเศษ, World Invention Intellectual Property Associations 2.เหรียญทอง, The Politehnica Innovation Award จาก University Poltechnica of Bucharest และ 3.เหรียญเงิน Euroinvent 11 Edition 2019, Romania

คุณสมรรถพล วิทวัสกุล CEO บริษัท อิมเมจิน อินโนเวชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เราเป็นบริษัท Technology Agency and Solution ที่ทำหน้าที่สนับสนุนและผลักดันกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยในห้องแลบให้ไปสู่ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากรูปแบบบริการและความพร้อม ณ ขณะนี้ ทีมงานซึ่งประกอบไปด้วย นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบุคคลากรที่จบศึกษาทางด้านการจัดการนวัตกรรมของบริษัทฯ จะทำให้เจ้าของธุรกิจที่มุ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (deep-tech-based company) สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากนวัตกรรม รวมถึงสร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งตัวธุรกิจและประเทศ ในยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยผ่านหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้


1.Technology Scouting คัดเลือกเทคโนโลยี ซึ่งจะค้นหาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของทางบริษัทหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ

2.Technology Valuation ประเมินมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจของเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้แล้ว และผู้ประกอบการสนใจที่จะใช้เทคโนโลยีนั้น จะต้องขอเช่าสิทธิ์ (Licensing) กับทางเจ้าของเทคโนโลยี โดยในขั้นตอนนี้เรามีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า “IMAGINE” ที่ชนะการประกวดครั้งนี้ โดยจะทำหน้าที่วิเคราะห์เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งผลวิเคราะห์จะให้ผล 2 อย่าง ได้แก่ 1.คะแนนความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเกณฑ์ 0-100 โดยจะบอกความน่าจะเป็นสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และจะส่งผลต่อการตัดสินใจให้เกิดการซื้อขายหรือเช่าสิทธิ์การผลิตเทคโนโลยีนั้น ๆ และ 2.ช่วงราคาของการซื้อขายเทคโนโลยีนั้น ๆ ว่าควรเจรจาต่อรองกันในช่วงราคาที่เท่าไหร่ ในขั้นตอนนี้อาจแบ่งความสนใจได้เป็น 2 แบบหลักคือ เจ้าของธุรกิจที่มีธุรกิจเดิมอยู่ และสนใจนำเทคโนโลยีไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ กับบุคคลที่สนใจทำธุรกิจประเภท Technology-based company

3.Technology Matching การจับคู่ทางธุรกิจ โดยจะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ และทำการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วกว่า 200 เทคโนโลยี และมีเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการถ่ายทอดแล้วจำนวน 3 เทคโนโลยี

4.Product Development Consultant การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ต้องการที่ปรึกษาในการออกแบบการทดลอง การพัฒนาตลอดจนทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น

“จากความสงสัยทำไมการนำเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ถึงยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เราสร้างซอฟต์แวร์ตัวหนึ่ง หลังจากค้นคว้าเพิ่มเติมจากทั้งแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักธุรกิจนวัตกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท มหาชน ตลอดจนธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นเวลาเกือบ 2 ปี จนกระทั่งได้ข้อมูลทั้งหมด และค้นพบปัญหา คือ การเข้าถึงและการเจรจา ฉะนั้นวิธีแก้ต้องมีตัวกลางซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา จะเป็นตัวกลางในการกระตุ้นการนำเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่านระบบประเมินคุณค่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนได้เป็นซอฟต์แวร์ชื่อว่า Imagine” คุณสมรรถพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการซอฟต์แวร์ IMAGINE หรือต้องการเข้ารับบริการที่ปรึกษาธุรกิจนวัตกรรม สามารถติดต่อได้ที่ 081-3020311 หรือ email: [email protected]