พก. ร่วมกับ สจล. สานต่องานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11

พก. ร่วมกับ สจล. สานต่องานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) คุณธนาภรณ์ พรมสุวรรณ พร้อมด้วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี สานต่องานสัมมนาแห่งปี “สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11 (NCPD 11)” ณ The Portal Ballroom IMPACT Arena เมืองทองธานี ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ การนาเสนอบทความส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ การอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ ผู้พิการหัวข้อ “Co-create Inclusive Society” และการบรรยายสุดพิเศษจากองค์ปาฐกถาผู้มากประสบการณ์อีกมากมาย ภายใต้หัวข้อ “Innovation and Universal Design for Inclusive Society นวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมทุกคนเท่าเทียม” นอกจากนี้ยังนาทีมคณะศิลปินผู้พิการคุณภาพคับแก้วจากสถาบันดนตรีคนตาบอด (TAB Music Academy) จัดโชว์การแสดงความสามารถคนพิการ ทางผู้จัดงานขอรับรองความสนุกสนาน ความตื่นเต้น และความรู้มากมายที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับตลอดงานสัมมนา
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลาตั้งแต่ 8:30 – 17:00 น. ณ The Portal Ballroom IMPACT Arena เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างดี

บทความก่อนหน้านี้ก.แรงงาน ขึ้นเหนือ เร่งฝึก GMS เสริมเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
บทความถัดไปมาดามหลูหลี / I’m Not a Robot : ขอเป็นเพื่อนสักคน