18 มิ.ย.พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ นำธรรมยาตรา สวดมนต์พระธาตุประจำปี ‘มะโรง-มะแม-จอ’ ญาติโยมอุบาสกอุบาสิการ่วมพิธีที่จ.เชียงใหม่

18 มิ.ย.พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ นำธรรมยาตรา

สวดมนต์พระธาตุประจำปี ‘มะโรง-มะแม-จอ’

ญาติโยมอุบาสกอุบาสิการ่วมพิธีที่จ.เชียงใหม่

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เผยว่า พระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ที่อุปสมบท ณ วัดไผ่ล้อม ขณะนี้ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 16 -21 มิ.ย. 62 ณ 11 พระธาตุประจำนักษัตร สำหรับวันที่ 18 มิ.ย. 62 เวลา 06.00 น. สวด ณ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีนักษัตรปีมะโรง วัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญ มีวิหารลายคําเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ตามประวัติพญาผายู กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์มังรายโปรดเกล้าฯ ให้สร้างองค์พระเจดีย์ขึ้นด้านหลังวิหารหลวง เพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟูพระราชบิดา มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก

เวลา 13.00 น. สวด ณ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีมะแม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์เม็งราย โดยพระเจ้ากือนาทรงรับสั่งให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระ นำมาจากเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งได้ขุดพบจากนิมิตฝันของพระมหาสุมนเอง เมื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสู่เชียงใหม่แล้ว พระธาตุได้แยกเป็นสองส่วน พระเจ้ากือนาทรงเลื่อมใส ได้อัญเชิญบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนองค์ที่2 ได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างเพื่อเสี่ยงทายว่า ช้างหยุดที่ใด ก็จะสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่นั่น แล้วปล่อยช้างไป ช้างได้มุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันตก ขึ้นไปยังดอยสุเทวะฤาษี หรือที่ดอยสุเทพปัจจุบัน แล้วมาหยุดที่ยอดดอยสุเทพ พระเจ้ากือนาทรงรับสั่งให้สร้างพระเจดีย์ ณ ที่นั้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2068 พระเจ้าเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ 12 ของเชียงใหม่ ได้ทำการบูรณะพระเจดีย์ โดยได้นิมนต์พระมหาญาณมงคลโพธิ จากลำพูนมาเป็นประธานการบูรณะ โดยขยายพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สูง 11 วา กว้าง 6 วา ที่ปรากฏทุกวันนี้

เวลา 17.00 น. สวด ณ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ปีจอ วัดเกตการาม พระเกศแก้วจุฬามณี เจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าประดิษฐานพระทันตธาตุที่พระอินทร์นำมาจากพระบรมธาตุที่โทณพราหมณ์ได้แอบซ่อนไว้ เมื่อครั้งมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้เจ้าเมืองต่าง ๆ ด้วยเหตุที่พระธาตุเจดีย์องค์นี้มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ ดังนั้นนอกจากนมัสการด้วยการบูชารูปแล้ว ยังสามารถบูชา พระเจดีย์ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์

เวลา 23.00 น. สวด ณ วัดพุทธบาทสี่รอย ตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสอนมายังดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมด้วยพระสาวก มาจนถึงภูเขาลูกหนึ่งทางตอนเหนือ เรียกว่า ภูเขาเวภารบรรพต พระพุทธองค์ได้รู้ด้วยญาณว่าบนเทือกเขาแห่งนี้เคยมีพระพุทธเจ้าอีกสามพระองค์เสด็จมาเยือนแล้ว ได้แก่ พระพุทะเจ้ากกุสันธะ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ และพระพุทธเจ้ากัสสปะ และทุกพระองค์ประทับพระบาทลงบนก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งบนภูเขาลูกนี้ พระพุทธองค์จึงกล่าวกับพระอานนท์ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์เสด็จประทับรอยพระพุทธบาทบนหินทั้งสิ้น แม้แต่พระศรีอาริยเมตไตรซึ่งจะเสด็จมาตรัสรู้ในอนาคตก็จะมาประทับรอยพระบาทลงบนรอยเท้าทั้งหมดเพื่อให้กลายเป็นรอยเท้าเดียว พระพุทธองค์จึงประทับรอยพระบาทของตนซ้อนลงบนรอยเดิมทั้งสาม กลายเป็นพระพุทธบาทสี่รอย นั่นเอง

สำหรับในวันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 06.00 น. สวด ณ วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจดีย์เจ็ดยอด ปีมะเส็ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 17.00 น. พระธาตุดอยตุง ปีกุน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันที่ 20 มิ.ย.62 เวลา 06.00 น. พระธาตุแช่แห้ง ปีเถาะ กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน เวลา 13.00 น. พระธาตุช่อแฮ ปีขาล อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“อุตตม” เคลียร์เอง เปิดอกคุย ส.ส.อีสาน-ใต้ หลังส่อวุ่น รวมตัวขอตำแหน่ง
บทความถัดไปจรัญ มะลูลีม : วิถีปฏิวัติอิสลามอิหร่านในความท้าทายใหม่