ก.แรงงาน Up Skills พนักงาน ทะลุเป้า 4 ล้านคน

ก.แรงงาน Up Skills พนักงาน ทะลุเป้า 4 ล้านคน

ก.แรงงาน ส่งเสริมผู้ประกอบการ Up Skills พนักงาน ยอดทะลุเป้ากว่า 4 ล้านคน
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานของตนเอง โดยมีมาตรการจูงใจทั้งด้านภาษีอากร และการให้เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีนั้น ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการ 10,842 แห่ง ทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานแล้วจำนวน 4,097,130 คน
นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้สถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานออกให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงาน หรือจัดส่งพนักงานเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 อาทิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ

สาขาการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธีให้กับพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 13 คน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน บูรณาการร่วมกับสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง จัดอบรมให้กับพนักงานจำนวน 92 คน ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง แอ๋วซีเมนต์บล็อค และฟองนวลซีเมนต์บล็อค และได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานขนาด 60 ตัน และขนาด 200 ตัน ระดับ 1 ให้กับพนักงานของ บริษัท โอกิ พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำผลการทดสอบเป็นหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งและเป็นอัตราค่าจ้างด้วย

นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากการให้เงินอุดหนุนเกี่ยวกับฝึกอบรมแก่พนักงานที่เกินกว่าร้อยละ 70 และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้ว กรณีที่ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะให้แก่ลูกจ้างในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนำเทคโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ยังมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินปีละ 100,000 บาท อีกด้วย เช่น หลักสูตร การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม และการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Animation) เป็นต้น

“เจ้าของสถานประกอบกิจการที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0 2643 6039 หรือเว็บไซต์ www.dsd.go.th/sdpaa หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1056 กด 4” อธิบดี กพร.กล่าว

บทความก่อนหน้านี้มหกรรมความสนุกครั้งใหญ่ “GOODMOOD-MAJOR CINEPLEX-ICONSIAM present TOYTOWN” 7กิจกรรม พร้อมของรางวัลกว่า1ล้านบาท
บทความถัดไป‘ผู้แทนหนังสือพิมพ์มติชน’ เข้าพบ ปลัดกระทรวงแรงงาน แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง