กรมการจัดหางาน จัดวันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กรมการจัดหางาน จัดวันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน ”วันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2562” จัดโดยกรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน

โดยพันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป เพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการ และผู้ที่ต้องการหางานทำได้พบและพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานกับสถานประกอบการโดยตรง เป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ โดยต้องการให้คนไทยมีงานทำอย่างถ้วนทั่ว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับสตรี ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานจำนวน 20 แห่ง เช่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จ.นครราชสีมา เป็นต้น ตำแหน่งงานว่าง 208 ตำแหน่ง 2,653 อัตรา เช่น พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขาย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีน้ำมัน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ พนักงานบัญชี พนักงานบริการลูกค้า พนักงานคลังสินค้า พนักงานบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการหางานผ่านตู้งาน (Job Box) การลงทะเบียนหางานในประเทศและต่างประเทศผ่านระบบ E-Service นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการด้านอาชีพที่ตอบรับไทยแลนด์ 4.0 การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาอาชีพการแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ คลินิกแรงงาน การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การสาธิตอาชีพอิสระ เช่น การทำน้ำพริกปลาร้า แหนมเห็ดสด ขนมตาล ขนมบ้าบิ่น กาแฟเมืองแป๊ะ น้ำผลไม้ปั่น ชาผักหวานป่า ย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ จักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก เพ้นท์เล็บ หมวกจากต้นไหล เปลยวนจากเศษผ้า เป็นต้น ทั้งยังมีการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ชิงเงินรางวัลและการอภิปรายให้ความรู้การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องอีกด้วย

รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงาน นายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน และนายจ้างที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ หน่วยงานราชการในพื้นที่และภาคเอกชน เครือข่ายครูแนะแนว ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งงานในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไปได้มีอาชีพ มีรายได้ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ทราบข้อมูลการอาชีพ การทำงาน และเรียนรู้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน พัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสิทธิภาพของกำลังแรงงาน ส่งผลให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘ผู้ตรวจแรงงาน’เผย คนงานไทยในอิสราเอล มีความเป็นอยู่ที่ดี รายได้งาม ส่งเงินกลับทุกเดือน
บทความถัดไปเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ | สังคมยายดื้อ