กรมการจัดหางาน จับมือภาคเอกชน จัด “KORAT IT JOBS 2019” ช่วยผู้ว่างงานมีอาชีพ มีรายได้

กรมการจัดหางาน จับมือภาคเอกชน จัด “KORAT IT JOBS 2019” ช่วยผู้ว่างงานมีอาชีพ มีรายได้

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา “KORAT IT JOBS 2019” จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยให้ภาคราชการกับภาคเอกชนประสานความร่วมมือกันในรูปแบบ “ประชารัฐ” การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา “KORAT IT JOBS 2019” ปี 2562 ในครั้งนี้ เป็นการทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการ นักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงาน Part Time ผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระให้มีงานทำได้อย่างรวดเร็ว และได้ประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองถนัด ผู้มา ร่วมงานในวันนี้จะได้รับประโยชน์มากมาย อาทิ ทำให้ทราบข้อมูลการอาชีพ การทำงาน และเรียนรู้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน พัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสิทธิภาพของกำลังแรงงาน ส่งผลให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะรัฐบาลต้องการให้ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ประเทศมีรายได้สูงขึ้นจากการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยได้นำระบบ IT มาให้บริการแก่ผู้สมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการทุกขั้นตอน ผู้สมัครใช้บัตรประชาชนเพียง
ใบเดียวในการสมัครงาน ซึ่งมีการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า โดยนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานและคัดสรรผู้สมัครงานพร้อมทั้งสัมภาษณ์งานได้ล่วงหน้า ทำให้สองฝ่ายได้มีโอกาสคัดเลือกกันโดยตรง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานมี 65 แห่งทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น เช่น บริษัท เอส.อาร์.ดี นอร์ทอิสท์ จำกัด บริษัท วาวา แพค จำกัด บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บรษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร นครราชสีมา จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ตำแหน่งงาน 3,519 อัตรา เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เสมียน พนักงานบริการ พนักงานขายของในร้านค้า ผู้ปฏิบัติงานมีฝีมือด้านการเกษตรและประมง ผู้ปฏิบัติการด้านเครื่องจักรในโรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เช่น การทำสาลี่มะพร้าวอ่อน แซนด์วิชผ้าห่ม ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่แดง หมี่กรอบซอสมัลเบอร์รี่ ตะโก้เผือก ซูซิ กระเป๋าสตางค์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากหนัง ช่อรับปริญญา ที่คาดผมแฟนซี เป็นต้น และยังมีการทดสอบความพร้อมทางอาชีพและภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน คลินิกอาชีพให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ นิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย
/นาง…
2

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวขอบคุณจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสนับสนุนงานในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยรองรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทำงานในช่วงว่างระหว่างเรียน ได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานทำ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาการว่างงานลดลง และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง

บทความก่อนหน้านี้แล้วจะหันพึ่งใครได้ ?
บทความถัดไปถ้อยคำ ความรัก ชีวิต ‘เจนนิเฟอร์ การ์เนอร์’