ก.แรงงาน กำชับแรงงานไทยในอิสราเอลเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ ห่วงความปลอดภัยเขตฉนวนกาซ่า

ก.แรงงาน กำชับแรงงานไทยในอิสราเอลเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ ห่วงความปลอดภัยเขตฉนวนกาซ่า

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ พบปะแรงงานไทยในอิสราเอล กำชับเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ ห่วงความปลอดภัยเขตฉนวนกาซ่า เตรียมแผนเผชิญเหตุอพยพคนงาน พร้อมประสานส่งกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการกรม นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินทางไปราชการรัฐอิสราเอล โดยได้พบปะและหารือข้อราชการกับเจ้าหน้าที่ประสานงานความปลอดภัยท้องถิ่นของเขต Eshkol ทางตอนใต้ติดชายแดนอิสราเอล-กาซ่า พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่ม Hamas บริเวณฉนวนกาซ่า มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แรงงานไทยในพื้นที่ที่มีอยู่ราว 2,500 คน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้แสดงความห่วงกังวลกรณีที่แรงงานไทยมักไม่ปฏิบัติตนตามข้อแนะนำของหน่วยงานความปลอดภัยของอิสราเอลเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และได้ขอให้ทางอิสราเอลดูแลความปลอดภัยให้แก่แรงงานให้เต็มที่ หลังจากนั้นได้พบปะและให้กำลังใจแรงงานไทยทั้ง 7 คน ที่ทำงานในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร

จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Ohad ทางตอนใต้ห่างจากชายแดนอิสราเอล-กาซ่า ไม่เกิน 10 กิโลเมตร มีคนงานประมาณ 50 คน ทำงานสวนมะเขือเทศ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะได้แสดงความห่วงใยในการมาทำงานในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ไม่สงบ โดยได้เน้นย้ำให้แรงงานไทยเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามข้อแนะนำของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอิสราเอลอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข ทั้งยาเสพติดและการพนัน ตั้งใจขยันทำงาน และเก็บเงินเพื่อส่งกลับครอบครัว พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่แรงงานไทยก่อนเดินทางกลับอีกด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลจำนวน 24,783 คน โดยเป็นแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรจำนวน 22,539 คน ผู้ทำงานในประเภทผู้เชี่ยวชาญ พ่อครัว/แม่ครัว และช่างเชื่อม ดูแลคนชราหรือผู้พิการ งานก่อสร้าง และอื่น ๆ จำนวน 403 คน ที่เหลือเป็นแรงงานผิดกฎหมายจำนวน 1,841 คน ส่วนแผนอพยพแรงงานไทยกรณีเกิดภัยสงคราม ได้กำหนดจุดรวมพลสำหรับเคลื่อนย้ายแรงงานไทยออกมายังพื้นที่ทางใต้ของอิสราเอล 2 จุดคือ จุดแรกเคลื่อนย้ายแรงงานไทยจากเขต Ashkelon ไปยังโมชาฟ Ramat Nagev อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างของอิสราเอล ห่างจากชายแดนประมาณ 100 กิโลเมตร รองรับแรงงานไทยได้ประมาณ 5,000 คน และจุดที่ 2 เคลื่อนย้ายแรงงานไทยจากเขต Eshkol ไปยัง เมือง Bnei Netsarim อยู่ทางตอนใต้สุดของอิสราเอล ติดกับชายแดนประเทศอียิปต์ ห่างจากพื้นที่ที่ประท้วงประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถรองรับแรงงานไทยได้ราว 1,000 – 2,000 คน ทั้งนี้ หากแรงงานไทยประสงค์จะเดินทางกลับ ฝ่ายแรงงานฯ จะดำเนินการประสานไปยังสนามบินที่เปิดให้บริการและส่งกลับประเทศไทยต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กตู่”สั่งรับมือน้ำฝน ลุ้น18มิย.ครม.เคาะแผนทรัพยากรแห่งชาติ20ปี
บทความถัดไป“จอห์น วิญญู” เหน็บนักรบไซเบอร์ไม่ต่างกับงบประมาณที่ใช้ซื้ออาวุธ ที่สุดแล้วใช้รบกับประชาชน