หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม บรรยายธรรม ขอให้ผู้หลงผิดติดยา กลับตัวมาเป็นประชาชนที่ทำดีด้วยหัวใจ

หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม บรรยายธรรม

ขอให้ผู้หลงผิดติดยา กลับตัวมาเป็นประชาชนที่ทำดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3 โดยมีปลัดจังหวัดนครปฐม  ป้องกันจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็น “วาระแห่งชาติ” ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้มีการประสานงานหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมใจการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยได้เชิญ พระครูปลัดสิทิธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม มาบรรยายธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและไม่หลงตกเป็นทาสของพิษยาเสพติด
โดย พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ได้บรรยายธรรม ด้วยการนำหลักคิด 4 ข้อ ที่วัดไผ่ล้อมได้ยึดแนวคิดเป็นเหมือนหลักของศิษยานุศิษย์ ได้ยึดมั่นคือ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรู้บุญคุณคน ซึ่งเป็น หลักคิดและวิธีการดำเนินชีวิตไว้ง่ายๆ แต่หากผู้ที่ได้นำไปใช้จริง ก็จะสามารถทำให้ชีวิตเกิดความเจริญอย่างแน่นอน
“อาตมาผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมาย ตั้งแต่ครั้งก่อนบวช มีบ้างที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนสมัยวัยรุ่น มีกินเหล้า มีลองสูบบุหรี่บ้าง แต่ก็แค่นั้นและไม่เคยหันกลับไปทดลองอีกเลย โดยยิ่งมีเพื่อนรอบตัวติดยาเสพติดก็ไม่เห็นมีใครก้าวหน้ามีแต่ชีวิตดำดิ่งลงไป พวกโยมที่มารับฟังการบรรยายอบรมครั้งนี้ต้องเอาคำว่าสามัญสำนึกมาปรับใช้ โดยเฉพาะการตอบแทนรู้บุญคุณ มาเป็นสติ วันนี้ทุกคนต้องมาสวมผ้าพันคอเข้าค่าย แต่อนาคตช่วยเปลี่ยนเป็นการได้รับผ้าพันคน สีเหลือง หมวดสีฟ้า ที่ในหลวง รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระราชทานให้พวกเรา คือการทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งการทำความดีไม่ยาก แต่การทำความดีด้วยหัวใจนั้นลึกซึ้งมาก ซึ่งถ้าทุกคนเปลี่ยนไปอยู่จุดนั้นได้ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญมากยิ่งขึ้นเช่นกัน” หลวงพี่น้ำฝน บรรยายปิดท้าย
สำหรับการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ได้นำรูปแบบการจัดค่ายตามเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการจัดค่ายใช้ระยะเวลาดำเนินการ 12 วัน จำแนกเป็นการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน และการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคม 3 วัน มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม และการรับขวัญเข้าค่ายผู้เข้ารับการบำบัด ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 103 คน
บทความก่อนหน้านี้การสืบทอด รักษา ต่อยอดของกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี
บทความถัดไปมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ผู้นำด้านธุรกิจขนม และของว่าง เดินหน้านโยบายรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับการโภชนาการ เพื่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืน