รมว.มท. ประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รมว.มท. ประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
     วันที่ 10 มิ.ย.62 เวลา 18:00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง ร่วมประชุม
     พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันเกิดพายุฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามสถานการณ์และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ต้องทำงานประสานบูรณาการกันอย่างใกล้ชิด
จากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์ภาพรวมฝนและน้ำท่วมขังบริเวณต่าง ๆ พร้อมการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในด้านการจราจร การช่วยเหลือกรณีรถเสีย สาธารณภัย และแผนการบริหารจัดการน้ำ
     พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานจะต้องยิ่งเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นและบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิด ดังนี้ ก่อนเกิดเหตุ ต้องเฝ้าระวัง แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจมีน้ำท่วมขัง เตรียมความพร้อมของพื้นที่รับน้ำ เก็บขยะ ขุดคูคลองต่าง ๆ ไม่ให้ขวางกั้นทางระบายน้ำ เตรียมระบบเครื่องสูบน้ำตามจุดต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดระบบไฟฟ้าสำรองไว้ด้วย นอกจากนั้น เตรียมชุดปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนกรณีรถเสียหรือต้องการความช่วยเหลือซึ่งจะต้องประจำอยู่ในจุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก่อนเกิดเหตุการณ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกองทัพบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจิตอาสา เป็นต้น ขณะเกิดเหตุน้ำท่วม ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งด้านการจราจร การระบายน้ำ ฯลฯ และหลังเกิดเหตุ ต้องรีบสำรวจความเสียหายและปรับปรุงมาตรการไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก
     สุดท้าย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เน้นย้ำว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการให้ประชาชนทราบ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางการจราจร และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทั้งด้านการจราจรและการดำรงชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และสิ่งที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดเหตุแล้วทุกหน่วยงานต้องพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุด
บทความก่อนหน้านี้ล้างโหดยกหมู่บ้าน! กลุ่มติดอาวุธบุกล้างแค้นศึกชนเผ่าในมาลี สังหารชาวบ้านดับ 100 ศพ
บทความถัดไปการสืบทอด รักษา ต่อยอดของกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี