ก.แรงงาน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 จากจำนวน 15 ครั้ง ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่ประสบอันตรายจากการทำงาน ส่งเสริมรณรงค์ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเสียสละและทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ เสนอโครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ในการนี้ กระทรวงแรงงาน ได้เสนอกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่อคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรับเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต กำหนดจัดขึ้น ณ กระทรวงแรงงานและสถานประกอบกิจการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 15 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายสุรเดชฯ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิตครั้งแรกจัดขึ้นที่บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จากจำนวน 15 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนองค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าร่วมกิจกรรมในการบริจาคโลหิตจำนวน 300 คน จากเป้าหมายดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง ประกอบด้วย
ในพื้นที่กระทรวงแรงงาน 3 ครั้ง และในสถานประกอบกิจการ 12 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. 62 – 4 พ.ค.63 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การออกบูธกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากกำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งยังสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลภาครัฐในการนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบภัยจากการทำงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเสียสละและการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบกิจการอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้“เนสท์เล่” เปิดตัว “แนนคิด ออร์แกนิค” ผลิตภัณฑ์นมผงออร์แกนิค สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป เชื่อมั่นได้ในมาตรฐานสากล
บทความถัดไปหนุ่มเมืองจันท์ | เรโทร “การเมือง”