บางจากฯ รับรางวัล TQC บริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2561

บางจากฯ รับรางวัล TQC

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2561 แก่ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 7 หมวด ประกอบด้วย หมวดการนำองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

บทความก่อนหน้านี้วิสาขบูชารำลึก เวียนเทียนทั้งวันที่วัดไผ่ล้อม หลวงพี่น้ำฝนนำศิษย์ถวายความกตัญญู 107 ปี ชาตกาล หลวงพ่อพูลละสังขาร-เหล่าศิลปินดาราศรัทธาครอบเศียรเทพหนุมานวายุบุตร ศิษยานุศิษย์แน่นขนัด แห่รับแจกเหรียญแสตมป์หลวงพ่อพูล
บทความถัดไปคำ ผกา | ฮิโนกิแลนด์กับวัฒนธรรมของเรา