แถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019 รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019 รายการ The 60th  Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019 รายการ The 60th  Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019 โดยมี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานฯ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทห้างร้านที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัล 9 ถ้วย เพื่อเป็นรางวัลการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019” รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019 และอีกวาระคือ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบการสถาปนา 60 ปี
ต้องขอชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และจังหวัดตราด รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน ในครั้งนี้   ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังสร้างความปรองดองของประชาชนในชาติ ให้เกิดความรักสมัครสมาน สามัคคีร่วมใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราด ซึ่งจะปรากฏต่อสายตาของผู้คนทั่วโลก ผ่านรูปแบบของการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ และการประสานงานกันอย่างจริงจัง ความพยายามทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ก็ขอเป็นกำลังใจให้การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ตราด 2019” รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019 ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งทุกท่านต่างมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยตลอดไป นายสุทธิพงษ์กล่าว
บทความก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 22-28 พ.ค. 62 นี้
บทความถัดไปหลังคาเอสซีจี ตอบเทรนด์และความต้องการของลูกค้า เดินหน้าเสริมความเป็นผู้นำด้านหลังคาตัวจริง ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ