ข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) “กปภ.สาขาสระแก้ว สร้างสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่พร้อมบริการประชาชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
“กปภ.สาขาสระแก้ว สร้างสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่พร้อมบริการประชาชน”

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทุ่มงบประมาณกว่า ๑๗๓ ล้านบาท ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสระแก้ว พร้อมก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ “ค่ายไพรีระย่อเดช” แห่งใหม่ รองรับจำนวนประชากร ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มอัตรากำลังการผลิตให้เพียงพอต่ออัตราการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันที่สูงขึ้น โดยขยายพื้นที่ ให้บริการปรับปรุงเส้นท่อเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า จากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ จ.สระแก้วทำให้ความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ส่งผลให้กำลังการผลิตน้ำประปาเต็มศักยภาพและยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในปัจจุบันประกอบกับประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำสระขวัญ กปภ. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสระแก้ว ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาจากเดิม 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 900 ลบ.ม./ชม. เสริมศักยภาพระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำให้เพียงพอสำหรับการให้บริการผู้ใช้น้ำสูงสุด 33,000 ครัวเรือนตลอดจนก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อและวางท่อส่งน้ำรวมระยะทาง 34 กม. ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนให้ทั่วถึงและเพียงพอ สำหรับการเติบโตของชุมชนในอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบด้วยการวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 500 มม. ระยะทางกว่า 10 กม. จากสถานีสูบน้ำดิบคลองพระปรง ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำดิบแห่งใหม่ส่งมายังสถานีผลิตน้ำสระขวัญ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้สร้างสถานีจ่ายน้ำ “ค่ายไพรีระย่อเดช”เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งจ่ายน้ำให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งขึ้น
นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสระแก้ว จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าน้ำประปาที่ส่งจ่ายไปยังครัวเรือนผ่านระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและเพียงพอสำหรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแล้ว กปภ. ขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด “Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้” ด้วยการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ก็จะสามารถทำให้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ได้อย่างยาวนาน

บทความก่อนหน้านี้กคช. เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาเช่าที่ดิน ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (บ่อโพง)
บทความถัดไป“บิ๊กตู่” เผยกำลังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลกับ พปชร. พร้อมถก “บิ๊กป๊อก-สมคิด”