ชำระค่าน้ำประปาง่าย ๆ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ชำระค่าน้ำประปาง่าย ๆ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) อำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของ กปภ. ทุกสาขาในจังหวัดสงขลา สามารถชำระค่าน้ำประปาที่เคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยเปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 11.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจรอยต่อระหว่างประเทศสำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง กปภ. ร่วมวางรากฐานระบบประปาเพื่อผลักดันเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล โดยปัจจุบัน กปภ. บริหารการบริการน้ำประปาผ่าน กปภ. 6 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาสงขลา หาดใหญ่ สะเดา นาทวี ระโนด และพังลา รวมผู้ใช้น้ำกว่า 170,000 ครัวเรือนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กปภ. จึงมุ่งมั่นยกระดับการบริการน้ำประปาเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยล่าสุด กปภ. ร่วมกับจังหวัดสงขลาและ ส่วนราชการรวม 6 หน่วยงาน เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ เคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม โดยต้องเป็นการชำระค่าน้ำประปาตามรอบบิลและ อยู่ภายในกำหนดชำระเท่านั้น ตลอดจนให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา

ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของ กปภ. ทุกสาขาในจังหวัดสงขลา สามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการของ กปภ. ได้ที่เคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสงขลา ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยเปิดให้บริการใน วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 11.00 – 18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

บทความก่อนหน้านี้รบ.เชิญชวนปชช. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
บทความถัดไปบทวิเคราะห์ : จีนกับการยกเลิกนำเข้า ขยะพลาสติกรีไซเคิล