“บิ๊กอู๋”เผยภาพรวมกิจกรรมสงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 62

“บิ๊กอู๋”เผยภาพรวมกิจกรรมสงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 62

รมว.แรงงาน เผย ภาพรวมผลการดำเนินการกิจกรรมสงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ประจำปี 2562 พบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเดินทางไปร่วมประเพณีสงกรานต์ที่ประเทศต้นทางและกลับเข้ามากว่า 3.3 แสนคน ขณะที่การให้บริการประชาชนโครงการคลินิกช่างสามารถให้บริการประชาชนกว่า 1.2 หมื่นครั้งทั่วประเทศ และจ่ายสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ประสบอุบัติเหตุจราจรช่วงสงกรานต์กว่า 11 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินการกิจกรรมสงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ประจำปี 2562 ของกระทรวงแรงงานว่า การเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมประเพณีสงกรานต์ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และกลับเข้ามาในราชอาณาจักรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 5 -20 เม.ย.62 พบว่า มีแรงานต่างด้าว 3 สัญชาติเดินทางกลับประเทศและกลับเข้ามาทั้งสิ้น 330,898 คน แบ่งเป็น เดินทางออก 210,998 คน เดินทางเข้า 119,900 คน เป็นเมียนมามากที่สุด 187,053 คน รองลงมา คือ กัมพูชา 70,618 คน และลาว 73,227 คน สำหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีสถิติแรงงานออกและเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก 148,023 คน รองลงมา คือ จ.สระแก้ว 44,963 คน จ.อุบลราชธานี 26,821 คน จ.มุกดาหาร 26,578 คน และ จ.จันทบุรี 21,495 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังกล่าวถึงผลการให้บริการประชาชนตามโครงการคลินิกช่างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย.62 พบว่า สามารถให้บริการประชาชนได้ถึง 12,845 ครั้ง แบ่งเป็น การบริหารก่อนเทศกาลระหว่างวันที่ 2-10 เม.ย.62 ประกอบด้วย การฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย 367 ครั้ง การฝึกอบรมบำรุงรักษา 489 ครั้ง ตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ 461 คัน รถจักรยานยนต์ 731 คัน การให้บริการระหว่างเทศกาลวันที่ 11 – 17 เม.ย.62 ประกอบด้วย การตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ 2,449 คัน รถจักรยานยนต์ 1,196 คัน บริการนวดแผนไทย 145 ครั้ง บริการน้ำดื่ม 4,544 ขวด ผ้าเย็น 1,805 ผืน แนะนำเส้นทาง 658 ครั้ง

ส่วนสถานการณ์เกี่ยวกับผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 -17เม.ย.62 จากรายงานของสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ พบว่า มีผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บ 2,414 ราย เสียชีวิต 50 ราย จ่ายสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 1,445,781.05 บาท ค่าทำศพ 1,560,000.00 บาท เงินสงเคราะห์ 3,100,112.80 บาท เงินบำเหน็จ 4,923,551.66 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,029,445.51 บาท ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ปี 2557 – 2562 พบว่า ในปีนี้มีจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.64 แต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04

บทความก่อนหน้านี้เส้นทางความรักของ “ปู” ไปรยา สวนดอกไม้
บทความถัดไปศรีลังกาชี้ บอมบ์วันอีสเตอร์ เพื่อล้างแค้นเหตุโจมตีมัสยิดเมืองไคร์สเชิร์ท