ญาติแรงงานไทยที่เสียชีวิตที่เกาหลีใต้ รับมอบเงินสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท

ญาติแรงงานไทยที่เสียชีวิตที่เกาหลีใต้ รับมอบเงินสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท

วันนี้ (22 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เงินบำเหน็จชราภาพและเป็นสักขีพยานการมอบเงินสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือแก่ญาติของนายประเสริฐ ขวัญวารี แรงงานไทยที่ประสบอุบัติเหตุตกจากสะพานระหว่างทำงานก่อสร้างทางด่วนและเสียชีวิตที่เกาหลีใต้ รวมจำนวน 4,144,462.34 บาท โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมด้วย และนายจองซู ยาง (MR.JEONG-SU YANG) รองประธานกรรมการบริษัท ซัมโฮ ดีเวลลอปเม้นท์ (Samho Development) เป็นผู้มอบและร่วมพบญาติผู้เสียชีวิต

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลสนับสนุนให้แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างทำงาน และกลับจากต่างประเทศ โดยเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วยังให้ความคุ้มครองดูแลอย่างต่อเนื่อง หากประสบปัญหาในต่างประเทศ เช่นกรณีของนายประเสริฐ ขวัญวารี แรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แล้วประสบอุบัติเหตุตกจากสะพานระหว่างทำงานก่อสร้างทางด่วนและเสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยนายประเสริฐฯ อายุ 28 ปี เป็นชาวจังหวัดน่านไปทำงานก่อสร้างกับบริษัท Samho Development ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ทั้งนี้ นายประเสริฐฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,144,462.34 บาท ดังนี้ 1. ค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากการทำงาน ประกอบด้วย 85 ล้านวอน จาก comwel และ 50 ล้านวอน จาก บ.Samho Development คิดเป็นเงินไทยรวมประมาณ 4,050,000 บาท 2. ค่าจ้างที่ค้างจ่าย 1,300,000 วอน ประมาณ 39,000 บาท 3. เงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 40,000 บาท 4. เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 15,462.34 บาท นอกจากนี้ยังมีเงินประกันเดินทางกลับอีกประมาณ 400,000 วอน ซึ่งทายาทจะต้องยื่นขอรับภายหลัง โดยค่าใช้จ่ายจัดการศพในเกาหลีและการส่งศพกลับ บ.Samho Development เป็นผู้รับผิดชอบ

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือกรณีต่างๆ ทั้งก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ขณะทำงาน และกลับจากต่างประเทศ เช่น กรณีถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย กรณีประสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพ (ต่างประเทศ) เสียชีวิตในต่างประเทศ เป็นต้น จึงขอให้คนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนโกหน่อง/ชะตาโจ๊ก
บทความถัดไป“วัฒนรักษ์” จี้ “สุเทพ” หรือใคร? รับผิดชอบค่าโง่โฮปเวลล์