แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลับบ้าน 5 – 16 เม.ย.2562 กว่า 200,000 คน

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลับบ้าน 5 – 16 เม.ย.2562 กว่า 200,000 คน

กรมการจัดหางาน เผยช่วง 5 – 16 เมษายน ที่ผ่านมา มีแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางเข้า-ออกฉลองสงกรานต์ 242,870 คน กลับเข้าประเทศไทยแล้ว 46,754 คน พร้อมย้ำหากกลับภายใน 30 เมษายน 2562 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่หากกลับช่วง 1-31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และหลัง 31 พฤษภาคม 2562 ต้องเข้ามาทำงานในไทยแบบ MOU เท่านั้น

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารแทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร คนรับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล รวมถึงผู้ติดตามซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทผู้ติดตาม เดินทางเข้า-ออกประเทศเพื่อกลับบ้านไปร่วมประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2562 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry จำนวน 1,000 บาท ให้แรงงานฯ ที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทยในช่วงระหว่างวันที่ 5-30 เมษายนนี้ นั้น ปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 เมษายน 2562 มีแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับประเทศต้นทางฉลองสงกรานต์ จำนวน 196,116 คน และกลับเข้าประเทศไทยแล้ว จำนวน 46,754 คน รวมทั้งสิ้น 242,870 คน เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด จำนวน 139,891 คน (เดินทางออกประเทศ 105,849 คน เดินทางเข้าประเทศ 34,042 คน) รองลงมาเป็นสัญชาติลาว จำนวน 52,085 คน (เดินทางออกประเทศ 45,927 คน เดินทางเข้าประเทศ 6,158 คน) และสัญชาติกัมพูชา จำนวน 50,894 คน (เดินทางออกประเทศ 44,340 คน เดินทางเข้าประเทศ 6,554 คน) ขณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีสถิติเข้า-ออก สูงสุด 10 ลำดับแรก คือ 1. จ.ตาก 2. จ.สระแก้ว 3. จ.มุกดาหาร 4. จ.อุบลราชธานี 5. จ.จันทบุรี 6. จ.ระนอง 7. จ.กาญจนบุรี 8. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 9.เชียงราย และ 10. จ.นครพนม

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวย้ำเตือนว่า หากแรงงานต่างด้าวกลับเข้าประเทศไทยภายใน 30 เมษายน 2562 จะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่หากกลับช่วง 1-31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และต้องขอรับวีซ่าใหม่ โดยอยู่ได้เท่าสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต แต่หากหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จะเข้ามาทำงานอีกไม่ได้ หากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต่อไปจะต้องนำเข้าตามระบบ MOU เท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ เอาใจคอกีฬา เปิดหุ่น “วิรัต โคห์ลี” นักคริกเก็ตทีมชาติอินเดีย
บทความถัดไปรองโฆษกฯเพื่อชาติ บอก อายแทน “ธนกร-พปชร.” ตรรกะบิดเบี้ยว ประกาศตั้งรบ.