“บิ๊กอู๋”ห่วงแรงงานเหยื่อไฟไหม้เซ็นทรัลเวิล์ด จ่ายเงินทดแทนประกันสังคมกว่า 2.8 ล้านบาท

“บิ๊กอู๋”ห่วงแรงงานเหยื่อไฟไหม้เซ็นทรัลเวิล์ด จ่ายเงินทดแทนประกันสังคมกว่า 2.8 ล้านบาท

รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานเหตุเหยื่อไฟไหม้ห้างเซ็นทรัลเวิล์ด กำชับประกันสังคมจ่ายค่าทดแทนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแก่ทายาทผู้เสียชีวิต 2 ราย รวมกว่า 2.8 ล้านบาท พร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทนขาดรายได้แก่ผู้บาดเจ็บอีก 15 ราย ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบข้อเท็จจริง หากพบนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ จะดำเนินคดีในทันที

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน แสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บเอกสาร อาคารสำนักงานชั้น 8 ซึ่งเป็นอาคารบี ทางเชื่อมเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมานั้น โดยได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่า ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่ทำงาน ซึ่งหากเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 2 ระบุว่าให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงและต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และข้อ 14 กรณีนายจ้างจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องเปิดวาล์วประธานที่ควบคุมระบบจ่ายน้ำเข้าหรือสารดับเพลิงอื่นอยู่ตลอดเวลาและให้มีผู้ควบคุมดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ต้องติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติกำลังทำงาน และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำหรือสารดับเพลิงอื่นจากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ ทั้งนี้ มาตรา 53 หากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในส่วนลูกจ้างของบริษัทฯ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่เสียชีวิต ทายาทจะได้สิทธิเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต ได้แก่ 1) นายศักดิ์ชัย เจริญลาภ อายุ 37 ปี จะได้ค่าทำศพ 33,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต 1,260,000 บาท และเงินสะสมกรณีชราภาพ 131,631.20 บาท รวมเป็นเงิน 1,424,631.20 บาท และทายาทของ 2) นายอาทิตย์ คำสาย อายุ 41 ปี จะได้ค่าทำศพ 33,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต 1,260,000 บาท และเงินสะสมกรณีชราภาพ 98,309.06 บาท รวมเป็นเงิน 1,391,309.06 บาท ทั้งนี้ รมว.แรงงาน จะเป็นผู้มอบเงินสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือแก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายในวันที 18 เมษายนนี้

ส่วนลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากสำลักควันไฟจำนวน 15 ราย ขณะนี้ยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ 10 ราย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 5 ราย กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนการขาดรายได้ให้ตามกฎหมาย

บทความก่อนหน้านี้ไทย – ไอแอลโอ ฉลองความสัมพันธ์ 100 ปีอย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัวแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับปฐมฤกษ์
บทความถัดไปชวน แนะหัวหน้า ปชป. คนใหม่ ต้องพร้อมเป็นฝ่ายค้าน ไม่ใช่รอนั่งนายกฯ หรือรัฐบาลอย่างเดียว