อลังการงานเปิดตัว Live Pure ปักหมุดประเทศไทยเป็น Hub ใหญ่ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้าน บรรยากาศงานเปิดตัว Live Pure อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ไบเทคบางนา

อลังการงานเปิดตัว Live Pure ปักหมุดประเทศไทยเป็น Hub ใหญ่
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

บรรยากาศงานเปิดตัว Live Pure อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ไบเทคบางนา

            บริษัท ลิฟ เพียว โกลบอล เป็นบริษัทที่มีความมั่งคงทางการเงินและเปิดทำการมาแล้วกว่า 10 ปี ในสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราประกอบด้วย นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพ เช่น Mr. Phil  Knight ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องกีฬา NIKE และ Mr. Dae Geun Jung นักธุรกิจชื่อดัง ผู้เคยเป็นตำนานของวงการขายตรงในเกาหลีใต้ และ Mr. Kai Shin Tao ผู้บริหารสื่อนิตยสาร Play Boy จากไต้หวัน

            ลิฟ เพียว โกลบอล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้คนทั่วทุกภูมิภาค โดยเราภูมิใจที่ประเทศไทย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขยายธุรกิจในครั้งนี้

            Mr. James E. Watson ( รองประธานบริษัท ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) ได้เล็งเห็นถึง 3 ปัจจัยหลัก ที่ทำให้ประเทศไทยถูกเลือกให้เป็นศูนย์กลาง หรือ HUB ของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            1. สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ในสภาพที่ไร้ที่ติ เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการขยายตลาดสู่ 

               ประเทศเพื่อนบ้าน

            2. ที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปี ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้

            3. Mr.James มีความรักต่อประเทศไทยและเห็นศักยภาพของคนไทย เล็งเห็นว่าคนไทยเป็น

                คนขยัน ถ่อมตน มีจิตใจดี และเคารพต่อวัฒนธรรมของตนเอง อีกทั้งตามวิถีชีวิตของคนส่วน

                ใหญ่ คนไทยให้ความสำคัญกับครอบครัวมาเป็นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจขายตรง

            บริษัท ลิฟ เพียว ได้รวมโลกของการค้าออนไลน์ และอุตสาหกรรมของการดูแลสุขภาพเข้าด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ของเราส่งเสริมสุขภาพที่ดี การเงินที่มั่นคง ทั้งภายในและภายนอก

            นอกเหนือจากในสหรัฐอเมริกาแล้ว ลิฟ เพียว โกลบอล ได้เปิดทำการใน 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กาน่า ไนจีเรีย และประเทศไทย และวางแผนที่จะนำบริษัทเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้

            ความมั่นคงที่มาพร้อมกับโอกาส ทำให้บริษัท ลิฟ เพียว เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในการร่วมธุรกิจด้วย ขณะนี้ ต้นไม้แห่งความสำเร็จได้เติบโตและได้ออกดอกออกผลพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว คนไทยเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเชิญให้เก็บเกี่ยวความสำเร็จนี้ และเราหวังว่าคนไทยจะนำความสำเร็จนี้ออกไปแบ่งปันให้ประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน ดั่งสโลแกนของบริษัทได้กล่าวไว้ว่า

“ PURE, People United Reaching Everyone ” หรือ พวกเราคือกลุ่มคนที่ช่วยเหลือคนทุกคน