แล้งนี้ชาวสงขลา หาดใหญ่ สะเดา มั่นใจน้ำประปาเพียงพอ

แล้งนี้ชาวสงขลา หาดใหญ่ สะเดา มั่นใจน้ำประปาเพียงพอ

ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำสะเดาแหล่งน้ำหลักที่ใช้ผลิตน้ำประปาป้อนชาวสงขลา หาดใหญ่ และสะเดา หลังบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในช่วงแล้งนี้

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา 40 ปี แม้ว่า กปภ. ได้ผ่านสถานการณ์ภัยแล้งในทุกรูปแบบ และมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการรับมืออยู่เสมอ สำหรับสถานการณ์ปี 2562 กปภ. จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเสริมพลังโดยการเฝ้าระวังปริมาณน้ำต้นทุนอย่างเข้มข้นควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดและทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุดที่จังหวัดสงขลา พบว่าแม้การส่งจ่ายน้ำผ่านคลองชลประทานมีปริมาณลดลง แต่จะไม่กระทบการผลิตน้ำประปา โดยประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากคือ สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ ซึ่ง กปภ.สาขามีแนวทางรับมือแล้ว

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมรับมือภัยแล้งปี 2562 โดยมีระบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้งผ่านวอร์มรูม 24 ชั่วโมง ยืนยันว่าภายใต้การบริหารจัดการของ กปภ.เขต 5 ชาวสงขลาจะมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามแนวคิด “Save Water , you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้ “หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

บทความก่อนหน้านี้โขน วัฒนธรรมร่วม ไทยสมัยอยุธยา รับจากเขมร โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
บทความถัดไป“ยาโยอิ เชฟเอ็กซ์พีเรียนซ์ แอนด์ ซูชิบาร์” มิติใหม่แห่งประสบการณ์ การทานอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ กับวัตถุดิบชั้นเลิศ เปิดคอนเซ็ปต์สโตร์แห่งแรกที่ไอคอนสยาม