กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 3

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย 
ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ที่ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ซึ่ง นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และ คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งหนึ่งในมาตรการ หรือนโยบายดังกล่าว ก็คือ พัฒนาสินค้า OTOP เพื่อช่วยส่งเสริม รายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในระดับฐานราก ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่มี ในพื้นที่และชุมชน ใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาเพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการ ผลิตและบริการ ในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น มีการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด การจัดงาน กิจกรรมทดสอบตลาด ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาส และปัตตานี) นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นางสาวลดา พันธุ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เผยถึงการจัดบูทจัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับและของที่ระลึก และประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร จาก 10 จังหวัดเป้าหมาย รวมจำนวน 52 คูหา / กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การจับฉลากรางวัลชิงโชคแก่ผู้เข้าร่วมงาน และกิจกรรมสินค้านาทีทอง และมีการแสดงดนตรีโฟล์คบนเวทีทุกวัน

บทความก่อนหน้านี้‘สุริยะใส’ ให้การปฏิเสธ หลังอัยการยื่นฟ้องศาลคดีกบฏ กปปส. นัดตรวจหลักฐาน 22 เม.ย.นี้
บทความถัดไป“ธนาธร” เยือนสยาม แฟนคลับต้อนรับท่วมท้น ลั่นกำลังใจเต็ม ไม่หวั่นคดีถูกเร่ง-อาจถูกฝากขัง