“รามาฯ แชนแนลจับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย” และขอบคุณสื่อมวลชน

รามาฯ แชนแนลจับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย

และขอบคุณสื่อมวลชน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล จัดงานแถลงข่าว รามาฯ แชนแนลจับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทยและขอบคุณสื่อมวลชน ขึ้น เพื่อแนะนำพันธมิตรที่ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ในการนำเนื้อหารายการต่าง ๆ ไปเผยแพร่สู่วงกว้างในช่องทางอื่น รวมทั้งขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ร่วมผลักดันให้สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาโดยตลอด ภายใต้สโลแกนของสถานีฯ รามาฯ แชนแนล ขับเคลื่อนสังคมไทย ให้สุขภาพดีโดยมี ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านรามาฯ แชนแนล และยังได้รับเกียรติจาก นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บรรยายในหัวข้อ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อโดยใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ เลี้ยงวัยรุ่น…ให้เป็นวัยรุ่งโดย อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณนุสบา ปุณณกันต์ ศิลปินที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกในวัยรุ่น

ทั้งนี้  รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ได้ชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของสถานีฯ โดยรายการ ลัดคิวหมอ LIVE” ซึ่งเป็นการตอบปัญหาสุขภาพรูปแบบใหม่ ภายใต้รูปแบบรายการ พิมพ์ปุ๊บ ตอบปั๊บโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านพิมพ์คำถามปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Rama Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น. และรายการรามาฯ สแควร์ ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ด้านสุขภาพ โดยมีช่วงใหม่ของรายการ ได้แก่ ช่วง Better To Know-Healthy Melody เป็นช่วงใหม่ของรายการ ในท้ายนี้ รศ. ดร.พูลสุข ยังได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ร่วมผลักดันให้สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาโดยตลอด