สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จจุดเทียนชัยและอธิษฐานจิต พระประจำพระชนมวาร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จจุดเทียนชัยและอธิษฐานจิต พระประจำพระชนมวาร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เสด็จเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำพระชนมวารซึ่งสร้างขึ้น จำนวน 100 องค์ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระประจำพระชนมวารที่สร้างขึ้นครั้งนี้เป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยนำเอาเค้าโครงจากพระพุทธอังคีรส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยประทับยืนบนอาสนบัลลังก์ที่ด้านหน้ามีอักษรย่อพระนาม “ออป” ประดิษฐานอยู่

ซึ่งในพิธีมีพระเถราจารย์ที่มานั่งเจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ประยงค์) วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

2. พระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชา) วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพมหานคร

3. พระราชพัฒนสุนทร (เหลวงพ่อหมู) วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ

4. พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู) วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา

5. พระมงคลวุฒาจารย์ (พลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา

6. พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี

7. พระรัตนมุนี (หลวงพ่อไพรินทร์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

8. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

9. พระครูพิสิฐธรรมคุณ (หลวงพ่อเอียด) วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง

10. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ) วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี

อนึ่ง พระประจำพระชนมวาร ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้สร้างถวายสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อประทานแก่ผู้ที่ช่วยเหลือบูรณะวัดราชบพิธเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีต่อไป

บทความก่อนหน้านี้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บทความถัดไป‘ธนาธร’ ซัด ‘ประยุทธ์’ เอาเปรียบทุกทาง ลั่น! จะชนะในกติกที่ คสช.เขียนมาให้ได้