ขอแสดงความยินดี พ.ต.ท.สมเนตร์ ดัดใจเที่ยง ได้รับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลผลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ #โรงพยาบาลตำรวจ

พ.ต.ท.สมเนตร์ ดัดใจเที่ยง

ขอแสดงความยินดี พ.ต.ท.สมเนตร์ ดัดใจเที่ยง

ขอแสดงความยินดี พ.ต.ท.สมเนตร์ ดัดใจเที่ยง รอง ผกก.ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. ในพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลผลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑

โดยมี พล.ต.ท.ชนินทร์ ชโยชัยชนะ เป็นประธานเปิดพิธีและมอบรางวัล วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๒๐ อาคารมหาภูมพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา

#โรงพยาบาลตำรวจ

พ.ต.ท.สมเนตร์ ดัดใจเที่ยง