บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด มอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาแก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ มอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เป็นจำนวนเงิน 173,890 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่ปี 2552

นายเอนก บัวนาเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า บริษัทฯ และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขาธุรกิจค้าปลีก มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช. และปวส. มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่มากขึ้นส่งผลให้จำนวนห้องเรียนและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนนักศึกษา บริษัทฯ จึงเห็นควรสนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยฯ และเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับสถานศึกษา โดยในการนี้มีนายโกศล ประสารทอง ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ และคณะพนักงานบริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เป็นจำนวนเงิน 173,890 บาท และมีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมอีกในภายภาคหน้า

บทความก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงาน แถลงจัดแข่งฝีมือแรงงานอาเซียน ชิงชัย 26 สาขา ครั้งที่ 12
บทความถัดไปปิยบุตร แสงกนกกุล : เรื่องสั้น “นรก”