วันพฤหัสที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563

กวีกระวาด

กวีกระวาด : เลือกตั้ง-ลากตั้ง

นักเลือกตั้ง ไม่ได้กระหายการเลือกตั้ง เพียงแต่พวกเขา ไม่อยากได้คนที่ไม่ได้เลือก นักลากตั้ง ไม่ใช่ไม่อยากเลือกตั้ง เพียงแต่พวกเขา ไม่เคยเลือ...

บทความยอดนิยม