วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562

กวีกระวาด

กวีกระวาด : ความรก

โดย อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง ฉันเดินถือความรักไปริมทะเล สะดุดทรายล้มลงเค้เก้เปียกปอน รีบกอบกุม เก็บความรักขึ้นมา ไม้หันอากาศหล่นหายไป! ในแป้นพิมพ...

กวีกระวาด : สนทนาสภาวะ

โดย เรียม เอ่ยถ้อย ร้อยคำ ครุ่นคิด เปลือยเปลือก ปกปิด ความหมาย ฟุ่มเฟือยอรรถาธิบาย คลี่คลุมความนัยระหว่างเรา ฉันรู้ เธอรู้ เรารู้ ขัดแย้งคงอยู่...

กวีกระวาด : ประวัติศาสตร์ของความเงียบ

เสียงถอนหายใจ อยู่ไกลออกไปยี่สิบปีแสง ในความมืดมิดที่มวลดาราล้วนโรยแรง เหือดแห้ง สิ้นหวัง พังภินท์ ฝันทะยานไปสุดหล้าขอบฟ้าโพ้น กลับจมปลักหักโค่นก...

กวีกระวาด : เลือกตั้ง-ลากตั้ง

นักเลือกตั้ง ไม่ได้กระหายการเลือกตั้ง เพียงแต่พวกเขา ไม่อยากได้คนที่ไม่ได้เลือก นักลากตั้ง ไม่ใช่ไม่อยากเลือกตั้ง เพียงแต่พวกเขา ไม่เคยเลือ...

บทความยอดนิยม