ปีติปราโมทย์ | ไพบูลย์ วงษ์เทศ

ปีติปราโมทย์ | ไพบูลย์ วงษ์เทศ

 

สุขภาพสุขภาวะพาฝัน

แหงนรอเงินจากสวรรค์ดิจิไต่

ดิจิตัลเมธัลอิตัลไทย

รอต้มฟักซี่โครงไก่ไปพลางพลาง

เดือนชนเดือนปีต่อปีอ้างปีติ

คั้นกะทิควงกระทะคนละอย่าง

เรียมเสวยเลยสวรรค์สรรพางค์

แทะเหลือก้างกั้งกุ้งอวดพุงโร

สตรีตฟู้ดแอสฟัลท์กำนันเฟิ้ม

เหงื่อหยดเยิ้มเอร็ดชิบเหยาะจิ๊กโฉ่

เหนียวไก่ย่างฟรายด์ชิกเก้นกิ๊กโชว์

จุลละโพธิ์จุลพันธ์อันอำไพ

มหัพพรุนจุลภาคอ้างรากหญ้า

ก้าวกระโดดตกคันนาเคล็ดบ่าไหล่

ทุนผูกขอดออดอ้อนชะง่อนใจ

ชนิดไหนก็ฉะนั้นฉันทนา

ชะนีหนีหนี้พักสักสองยก

ครัวเรือนครกดอกจำนำร้องหยำฉ่า

จะเปียแชร์อาร์มแชร์เหาะแห่มา

คนอ้วนคนท้วนท่านักองเอง

บรมโพธิสมพงศ์ขนงขนาด

หนึ่งทับสองสามทับธาตุทับอ้ายเท่ง

บรรเลงบรรลัยไล่ไม่เลิกลำเลิกละเลง

เหยียบคันเร่งเกินโหลดพิโรธชัวร์

โร้ดก็โชว์มานักหนาผ้าขะแม้ว

นกเค้าแมวหมีหมาต่างว่ามั่ว

ผู้รอเงินดิจิตัลเริ่มฝันมัว

แม่งมั่วสั่วกระซาบกระซิบเต็ม 10 พัน! •