การทางพิเศษ | กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

กวีกระวาด | ไพบูลย์ วงษ์เทศ

การทางพิเศษ

 

อะไรอะไรก็อุราอะร้าอร่าม

เอร็ดแอร่มแผล่มนิยามความเพ้อเจ้อ

ฉกามาพจรหนุนหมอนละเมอ

พลั้งเผอเรอผลีผลามพราหมณ์หัวเราะ

พุทธหรือผีไม่รู้พธูถอง

ทำพิธีเททองมะโรงเถาะ

เถอะทะลุธุระไม่ทะเลาะ

ออดออเซาะเจ๊าะแจ๊ะทีแทะโลม

ปฏิโลมโอ้โลมประโคมพาทย์

พิณสังวาสแซ่เซ็งคืนเพ็งโสม

มโหรีมี่หาญญาณโพยม

ดูอุกอั่งบังโคมกระโจมทอง

กระเจิดกระเจิงเถิดเทิงดำเกิงเดช

วิศทเวทย์ปริวรรติไม่ขัดข้อง

คระหนพลโหมแห่คึกแซ่ซ้อง

นั่นน้องรักนักร้องเป็นนักแซงค์

ศรีสุวรรณอภัยมณีสีสวาท

องค์กรชูกู้ชาติโจรยิ้มแฉ่ง

ขโมยร้องจับขโมยคันโหยแครง

ทั้งโหมยแฝงแหมงฝอยหรอยเขาละ

อุตลุดอลวนในบ้านร้าง

อาชญากรรมอำพรางเสียสละ

ชรอุ่มชรอับมหัพภะ

จุลภาวะเข้าภวังค์สู่ซังเต

อิเหละเขละขละขยะขยักขย่อน

อ่วมอุราอาวรณ์อากาเว่

วายะเมเถวะภคะเว

คือเลเพลาดพาดระนาดตะโพน! •