อาเศียรวาท

อาเศียรวาท

 

พระเอยสง่าองค์มงคลขวัญ

เคียงคู่ฟ้าราชันจักรีสยาม

เป็นร่มโพธิ์รมเยศทุกเขตคาม

พระคือความปีติไทยได้ร่มเย็น

ดั่งดาวฤกษ์ฉายประดับมิอับแสง

ไล่ร้อนแล้งทุกข์ยากวิบากเข็ญ

ให้ร่มรื่นคืนงามยามจันทร์เพ็ญ

ชีวิตเป็นชีวิตต่ออยู่พอเพียง

พระเอยพระคู่ฟ้าสง่าศรี

กาลดิถีมงคลสมัยปวงไทยซ้องเสียง

สำนึกพระเมตตาธรรมนำประเคียง

ขอทรงเคียงคู่ฟ้าขวัญนิรันดร

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)